Comments: 8
 • #8

  Pengobatan Stroke (Saturday, 27 February 2016 14:01)

  Thank you sir

 • #7

  Hans (Monday, 21 December 2015 17:59)

  Visit this website www.imexbo.nl in Dutch and read more about Agha Hovsep

 • #6

  Popi (Saturday, 19 December 2015 15:13)

  I like it and it's great to know about your ancestors history and what really really like to read is it's written in English so I could understand all what you've written.

 • #5

  Virginia (Saturday, 19 December 2015 08:03)

  The stories are multiplying. Thanks for publishing and efforts. You do well. Keep on please.

 • #4

  Arpi (Wednesday, 16 December 2015 13:54)

  Hans, another good story from you.

 • #3

  Lilit (Wednesday, 16 December 2015 13:53)

  Thank you for your story about your ancestors in the old days of the former Dutch colony Indonesia.

 • #2

  Khachatur (Wednesday, 16 December 2015 05:50)

  Orchid van Dordrecht-ը` "Դորդրեխտի Խոլորձ" օգտատերը Հանս Բուրսն է` Հովսեփ Հովհաննեսի Ամիրխանյանի ծոռան ծոռը: Նրա հայագիտական ուսումնասիրությունները անգնահելի են:

 • #1

  Ronald (Tuesday, 15 December 2015 18:40)

  Nice job.